ZAPROSZENIE

Niebawem odbędą się  Dni  Nowego Brzeska. Święto Miasta  odbędzie się 29 lipca 2018 r. ( niedziela).
Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w obchodach przez zgłaszanie propozycji nieodpłatnych  występów, koncertów itp. 
W pierwszej kolejności do programu będą przyjmowane zgłoszenia od mieszkańców gminy Nowe Brzesko.
Prosimy o zgłoszenia na formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018 r.  , formularz jest dostępny w  Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a. 32-120 Nowe Brzesko. Formularz można  dostarczyć osobiście do M-GCKiP lub  drogą elektroniczną na adres: mgckip@nowe-brzesko.pl.
Osoby kontaktowe w sprawie zgłoszeń:
Anna Maj-Skowrońska
Małgorzata Krosta
Tel. 12 385-29-44.

Propozycje złożone po terminie mogą zostać nie uwzględnione w programie.